BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?


Temsilcilik / Bayilik başvurusunda bulunan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki koşullar aranmaktadır :
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 6493 sayılı kanun kapsamında Temsilci için aranılan şartlara uygun olmak,
 • Yüz kızartıcı bir suçtan sabıka kaydı bulunmamak,
 • Yatırım maliyetini karşılama taahhüdünde bulunmak,
 • Gerekli teminatı verebiliyor olmak,
 • Konsept ve sözleşme kurallarına riayet edeceğini beyan etmek,
 • Konsept vezne için bölge nüfusunun minimum 5000 kişi olması.
 • Talep edilecek resmi evraklar :
  Gerçek Kişiler;
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Nüfus Cuzdanı Fotokopisi
 • İmza Beyannamesi
 • Sabıka Kaydı
 • Temsilcilik Sözleşmesi
 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

 • Tüzel Kişiler İçin
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Nüfus Cuzdanı Fotokopisi
 • İmza Beyannamesi
 • Sabıka Kaydı
 • Temsilcilik Sözleşmesi
 • Ticaret Odası Kayıt Belgesi