BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?


Temsilcilik / Bayilik başvurusunda bulunan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki koşullar aranmaktadır :
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • 6493 sayılı kanun kapsamında Temsilci için aranılan şartlara uygun olmak,
 • Yüz kızartıcı bir suçtan sabıka kaydı bulunmamak,
 • Konsept ve sözleşme kurallarına riayet edeceğini beyan etmek,

 • Talep edilecek resmi evraklar :

  Gerçek Kişiler İçin;
 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • İmza Beyannamesi
 • Sabıka Kaydı
 • Temsilcilik Sözleşmesi
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

 • Tüzel Kişiler İçin;
 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • İmza Beyannamesi
 • Sabıka Kaydı
 • Temsilcilik Sözleşmesi
 • Ticaret Odası Kayıt Belgesi